header banner
Default

Ağız ve Diş Sağlığı (Myo) Bölümü Nedir? Üniversiteler, Dersler ve İş İmkanları


MYO bölümü mezunları diş hekimlerinin yanında asistan ve teknisyen olarak çalışır. Başlıca görevleri arasında diş ölçüsü almak ve muayene sırasında kullanılacak tıbbi gereçleri sterilize etmek yer alır.

 Ağız ve Diş Sağlığı (MYO) Bölümü Tanıtımı ve Hakkında Bilgi

 MYO bölümünü günümüzde en çok tercih edilen sağlık bölümlerinden biridir. Bunun nedeni iş imkanlarının fazla olmasıdır. Eğitim programında temel tıp bilimi dışında temel muayene ve mikrobiyoloji dersleri de yer almaktadır.

 Ağız ve Diş Sağlığı (MYO) Nedir?

 Ağız ve Diş Sağlığı, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda bulunan ve toplam 4 bölümden oluşan bir bölümdür. Bu bölümden mezun olan kişilere ''Sağlık Teknikeri'', ''Diş Teknisyeni'' ya da ''Diş Klinik Yardımcısı'' adı verilir.

 Ağız ve Diş Sağlığı (MYO) Bölümünün Amacı Nedir?

 Bu bölümün amacı kliniklerde ve hastanelerde diş hekimlerine yardım edecek sağlık teknikerleri yetiştirmektir. Kliniklerin ve diş hastanelerinin sayısının artması ile birlikte diş hekimlerine muayene ve ölçü almada yardım edecek tekniklere duyulan ihtiyaç da arttı. Bu ihtiyacı karşılamak için Türkiye'nin birçok fakültesinde Ağız ve Diş Sağlığı bölümü açılıyor.

 Ağız ve Diş Sağlığı (MYO) Mezunu Ne İş Yapar?

 Ağız ve Diş Sağlığı mezunu devlet ve şehir hastanelerinde diş doktorlarının asistanlığını yapar. Özel hastanelerde ve kliniklerde ''diş teknikeri'' olarak çalışabilirler.

 Ağız ve Diş Sağlığı (MYO) Kaç Yıllıktır?

 Bir ön lisans programı olan Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü 2 yıllıktır. 1. ve 2. dönem dersleri daha çok teoriktir. Son yılda ise uygulamalı dersler ağırlıktadır.

 Ağız ve Diş Sağlığı (MYO) Okumak İçin Ne Gereklidir?

 Ağız ve Diş Sağlığı okumak için Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokul bölümünü kazanmak gerekiyor.

 Bu bölümünü kazanmak isteyen öğrenciler TYT sınavına çalışmalıdır. Toplam 120 sorudan oluşan TYT sınavında soru dağılımı şu şekildedir:

 Türkçe - 40 Soru

 Matematik - 40 Soru

 Fen Bilimleri - 20 Soru

 Sosyal Bilimler - 20 Soru

 Her bölümde olduğu gibi MYO bölümünde de öğrencilerin AKTS kredisine bakılmaktadır. AKTS kredisini dolduran öğrenciler mezun olur ve Ağız ve Diş Sağlığı Ön Lisans Diplomasını alır.

 Ağız ve Diş Sağlığı (MYO) Öğretimi İngilizce midir?

 Bu bölümün öğretim dili Türkçedir. Ancak bazı fakültelerde İngilizce hazırlık sınıfı da vardır. İsteyenler bir yıl İngilizce okuyarak bölümü 3 yılda tamamlayabilir.

 Ağız ve Diş Sağlığı (MYO) hangi puan türü ile öğrenci alıyor?

 Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü, TYT Puan türü ile öğrenci almaktadır.

 Ağız ve Diş Sağlığı (MYO) Bölümü Dersleri Nelerdir?

  1. Dönem Dersleri

 Dental Maddeler ve Alet Bilgisi

 Ağız, Diş Çene Radyolojisi ve Korunma Yöntemleri

 Ağız ve Diş Fizyolojisi

 Temel Mikrobiyolojisi

2.Dönem Dersleri

 Ağız ve Diş Sağlığında Araç - Gereç Bilgisi

 Farmakoloji

 Sterilazasyon Esasları ve Yöntemleri

 Dental Anatomi ve Morfoloji Bilimi

3.Dönem Dersleri

 Ağız ve Diş Sağlığında Klinik Çalışma Yöntemleri

 Muayene Yönetimi ve Hasta Kayıt

 Koruyucu Diş Hekimliği

 Not: Ağız ve Diş Sağlığı öğrencileri 3. dönemde staj yapmaya başlar.

4.Dönem Dersleri:

 Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon

 Mesleki Uygulama

 Sağlık Bilimlerinde Deontoloji ve Etik

 Ağız ve Diş Sağlığı (MYO) Bölümünün İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir? Nerelerde iş bulabilir ve çalışabilir?

 Bu bölümün mezunlarının çalışacağı belli başlı yerler bulunmaktadır. Buna karşı iş imkanları en geniş olan bölümlerden biridir. Mezun olanlar devlet ve şehir hastaneleri dışında Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde de ''diş teknisyeni'' olarak çalışabilirler.

 Ağız ve Diş Sağlığı (MYO) çalışma alanları nelerdir?

 Ağız ve Diş Sağlığı bölümünün çalışma alanları hastane, klinik ve laboratuvar olarak üçe ayrılmaktadır.

 Ağız ve Diş Sağlığı (MYO) Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

 Hacettepe Üniversitesi

 İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu

 Dokuz Eylül Üniversitesi

 Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi

 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa

 Süleyman Demirel Üniversitesi

 Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

 Karabük Üniversitesi

 Kırıkkale Üniversitesi

 İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi

 Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi

Sources


Article information

Author: Elizabeth Johnson

Last Updated: 1703721605

Views: 599

Rating: 4.6 / 5 (70 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Elizabeth Johnson

Birthday: 1993-01-06

Address: Unit 7629 Box 7683, DPO AA 92029

Phone: +4171667734304112

Job: Surveyor

Hobby: Gardening, Metalworking, Cooking, Reading, Cooking, Coffee Roasting, Wine Tasting

Introduction: My name is Elizabeth Johnson, I am a resolute, resolved, daring, vibrant, vivid, venturesome, lively person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.